فریاد در سکوت

هر آنچه می اندیشم به تصویر میکشم، بخوانیدم و بنویسید برای من

فریاد در سکوت

هر آنچه می اندیشم به تصویر میکشم، بخوانیدم و بنویسید برای من

به نام خدا

سلام

اینجا خونه ی من است ، خوشحالم که تشریف آوردید.
اینجا قراره که حرفهای دلم و حرفهایی از خدا و حرفهایی از دوستان و حرفهایی از نویسندگان و شاعران عزیز گفته بشه.شما هم که اینجایید صاحبخونه اید
میتونید تو بحثها و ... آزادانه شرکت کنید و حرف بزنید .